Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor…

KOTA KINABALU, SABAH – Satu sidang khas Dewan Undangan Negeri dijadualkan pada 3 Januari 2024 untuk membuka jalan kepada Sabah bagi mengambil alih kuasa kawal selia bekalan elektrik negeri.

Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor berkata Perdana Menteri dalam prinsip telah memberikan lampu hijau untuk Sabah mengambil alih kawal selia bekalan elektriknya pada 1 Jan 2024.

“Untuk memenuhi garis masa, penyelarasan dan kerjasama daripada semua adalah penting supaya semua isu, khususnya proses undang-undang, boleh diselesaikan,” katanya di mesyuarat jawatankuasa penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik kepada Sabah.

Ketua Menteri mempengerusikan bersama mesyuarat dengan Sumber Asli, Alam Sekitar dan Menteri Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad di Menara Kinabalu hari ini.

Antara langkah yang diperlukan ialah kelulusan daripada Kabinet Persekutuan untuk memohon dan mewartakan Perkara 95C Perlembagaan Persekutuan untuk menggantung Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 448), Akta Tenaga Boleh Diperbaharui 2011 (Akta 725) dan Pembangunan Tenaga Mampan Akta Kuasa 2011 (Akta 726) di Sabah.

“Seterusnya, perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diperlukan dan akan diikuti dengan Perintah Lay di Parlimen yang boleh dibentangkan selepas penggantungan,” katanya.

Di pihak kerajaan negeri, dua rang undang-undang mengenai Enakmen Bekalan Elektrik dan Enakmen Tenaga Boleh Diperbaharui, serta pindaan kepada Tenaga Sabah Enakmen Suruhanjaya 2023 (untuk memasukkan fungsi pengawalseliaan mengenai bekalan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui), akan dibentangkan semasa sidang khas Dewan Undangan Negeri pada 3 Januari tahun hadapan.

“Kami memerlukan persetujuan daripada kementerian dan agensi berkaitan baik di Persekutuan mahupun peringkat negeri supaya semua proses ini dapat dilakukan dengan lancar terutamanya dari segi sah dan mengelak gangguan kepada operasi bekalan elektrik di Sabah,” katanya.

Kemudian, Hajiji dan Nik Nazmi mempengerusikan bersama mensyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif (JPPPET) dan Pelan Pembangunan Generasi Sabah (2023-2027) yang telah disahkan.

Dirumus oleh Suruhanjaya Tenaga Sabah (ECoS), Pelan Pembangunan itu bertujuan untuk menyediakan penyelesaian segera kepada kekurangan kapasiti penjanaan kuasa yang kritikal di Sabah.

Terdahulu, Hajiji berkata bahawa dalam menjangkakan penyerahan kawalan kawal selia bekalan elektrik ke Sabah, Kerajaan Persekutuan digesa memudahkan dan meneruskan proses untuk memastikan projek yang dirancang di bawah Rancangan Pembangunan Penjanaan Sabah siap tepat pada masanya.

Beliau berkata ini termasuk langkah pantas untuk meningkatkan kuasa di Pantai Timur, yang akan segera memulihkan margin rizab elektrik Sabah kepada sekurang-kurangnya 30 peratus menjelang September tahun ini.

“Ini akan menyediakan penyelesaian segera kepada kekurangan kapasiti akut di Sabah, dengan itu menunjukkan komitmen kerajaan negeri dan persekutuan untuk menyelesaikan isu tersebut secara menyeluruh dan berkesan,” katanya.

Selain itu, mesyuarat itu juga memutuskan untuk menambah kapasiti penjanaan di pantai barat menggunakan bekalan gas asli sedia ada serta projek penjanaan tambahan lain seluruh Sabah.

“Kerajaan negeri menyedari kepentingan meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui untuk menyokong inisiatif karbon neutral negara dan potensi tinggi tenaga suria di Sabah.

“Oleh itu, kerajaan negeri akan meningkatkan kuasa Solar Berskala Besar pengeluaran kepada 100MW pada 2026 di Pantai Timur,” katanya.

Hajiji berkata memandangkan potensi hidroelektrik untuk meningkatkan kapasiti tenaga boleh diperbaharui, Kerajaan Negeri, melalui ECoS, akan menjalankan kajian untuk membentuk Pelan Induk Pembangunan Hidroelektrik Sabah mulai tahun ini.

Hajiji juga mengulangi pendirian Kerajaan Negeri mengenai Projek Talian Transmisi 275kV dari Sipitang ke Tawau (Southern Link), yang telah dibangkitkan pada akhir mesyuarat JPPPET.

Beliau berkata projek Southern Link mesti dilaksanakan dan Kerajaan Persekutuan mesti memperuntukkan pembiayaan melalui geran kerana ia adalah projek kemudahan awam yang mesti siap menjelang 2028 supaya kuasa dari dua stesen hidroelektrik baharu dapat disalurkan kepada pengguna melalui grid negeri.

“Projek Southern Link juga akan meningkatkan daya tahan sistem grid dan melengkapkan
Sistem gelung 275kV membolehkan pengagihan kapasiti elektrik yang lebih tinggi kepada industri utama pengguna di Sabah,” katanya.

Ketua Menteri berkata selain itu, Pelan Hala Tuju dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040 (SE-RAMP 2040) yang disediakan oleh ECoS, meliputi pelbagai strategi dan inisiatif untuk mengimbangi keperluan kuasa dan memastikan keselamatan tenaga, kemampuan dan alam sekitar kelestarian, akan dilancarkan tidak lama lagi.

Hadir pada mesyuarat itu ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong, Timbalan Ketua Setiausaha NRECC Dato’ Mohamad Razif Abd Mubin, Peguam Negara Jeneral Datuk Nor Asiah Binti Mohd Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Datuk Mohd Sofian Alfian Nair, Ketua Eksekutif Suruhanjaya Tenaga Sabah (ECoS) dan Pegawai Datuk Abdul Nasser Abdul Wahid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *